SUnet

Novinky

Od 1.8.2018 platí nové všeobecné podmínky a všeobecné podmínky pro internet.

Úvod

Vítejte na stránkách oddělení Telekomunikace, která provozuje telefonní síť v rámci společnosti Sokolovská uhelná, p.n., a.s. (dále SUAS).

Telefonní síť SUAS je provozována jako neveřejná na základě povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem. Na základě tohoto povolení poskytujeme telekomunikační služby i právnickým a soukromým osobám.

Povolenými činnostmi jsou:

* Připojení přes proxy server se již nenabízí, v ceníku je uvedeno jen pro zákazníky, kteří toto připojení už mají. Postupně i tito zákazníci budou přepojeni na ADSL.

Hlavní činností oddělení Telekomunikace je zajistit telekomunikační služby pro SUAS. V telefonní síti SUAS je připojeno celkem ~ 2350 pobočkových telefonů. Z toho právnickým a soukromým osobám je pronajímáno ~ 820 tel. stanic.

Telefonní síť SUAS je připojena do veřejné telekomunikační sítě prostřednictvím veřejných poskytovatelů telekomunikačních služeb na základě uzavřených smluv.

Více informací naleznete v ceníku, všeobecných podmínkách a všeobecných podmínkách pro internet nebo na telefonním čísle 352 46 4014.

Dokumenty ke stažení:

 1. Ceník telekomunikačních služeb
 2. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb cizím právním subjektům a soukromým osobám v pobočkové telefonní síti Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
 3. Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu ke službě Internet fyzickým a právnickým osobám
 4. Vzor objednávky
 5. Vzor předávacího protokolu

Objednávky můžete posílat:

 1. písemně poštou na adresu:
  	Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,
  	sekce Informatika
  	oddělení Telekomunikace
  	Staré náměstí 69
  	356 01 Sokolov
  		
 2. nebo e-mailem na:
  	telekomunikace@suas.cz
  		

Informace o zpracování osobních údajů


Uživatel služby je oprávněn se v případě sporu vzniklého ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené se SUAS a v souvislosti s ní obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ve sporech vztahujících se k poskytovaným službám elektronických komunikací (v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) je takovým subjektem mimosoudního řešení sporu Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). V ostatních sporech vyplývajících ze smlouvy je subjektem mimosoudního řešení sporu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).